Ochrana osobních údajů - GDPR
Ing. Silvia Henniger

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem mých funkčních webů www.silviahenniger.cz a www.cestyksobe.com , svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Správcem jsem ja osobně. Jmenuji se Silvia Henniger, fyzická osoba IČO 76150828, se sídlem Korunovační 9/905, Praha 7 zapsaná v živnostenském rejstříku
Živnostenský list vydal: Úřad městské části Prahy 7 - odbor živnostenský pod spisovou značkou OŽV/U2104/2008/NAV
dále jednoduše jako „Správce“)
 
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
 
kontakt: Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. Čísle 00420 773655872, nebo na e-mail: silvia@cestyksobe.com alebo masaze@slunickovicka.cz

prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, vám umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, č.telefonu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy – oznam o mnou akcích (např. např. zaslání informací k nadcházející akci, oznam o novém článku na mém blogu, novinkách, zasílání online kurzu apod.)

vedení účetnictví
Jste li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Účetníctví (zatím ) zpracovávám sama.

marketing – zasílání novinek o akcích, které pořádám
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem ( nebo jste ním byli z titulu účasti na některém mém semináři, nebo na individuální konzultaci ) dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje akce, semináře a novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky služby, semináře, nebo individuální konzultaci, nebo po projeveném zájmu dostávat informace o mých akcích

Pokud nejste mojim zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat napsaním správy na někerý z výše uvedených mailů o tom, že už nechcete maily dostávat ( uvedeno v každém zaslaném e-mailu.) Kdy bude také zrušena vaše evidence v databázi klientů

pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e- mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních e- mailů .

fotografická dokumentace
foto z mých akcí dělám jenom z vašim souhlasem a s vašim souhlasem je taky zveřejňuji na mých web stránkách, nebo pro reklamné účely
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.Chráním je jako kdyby byly moje vlastní.

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům v mé firmě nemá krom mě přístup nikdo jiný
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil),Facebook, Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
Slilibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU, opovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e
-mailu: silvia@cestyksobe.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 10dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup -jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.
Tady potřebuji alespoň 8 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.
Na zajištění práva na výmaz potřebuji 8 dní

V některých případech jsem vázáná zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

Silvia Henniger