Svět se mění a tempo, kterým se to děje všude kolem, začíná být vskutku „vražedné“. Bortí se naše jistoty, vztahy, práce.

Život jako by od nás vyžadoval ráznou a nekompromisní změnu a nastoluje jasné otázky:

Jaký život vlastně žiješ?
Jak žiješ své vztahy?
Jaký máš vztah k sobě?
Jak pečuješ o sebe, o své zdraví?
Jak jsi spokojen/a se svojí prací?
Co (kdo) do tvého života už nepatří?
S čím (s kým) je na čase se rozloučit?
Jak respektuješ sebe, jiné lidi.
Jak jsi vypořádán/a se smrtí?…

Co vlastně od Života chceš?
Jak znáš sam/a sebe?
Jak znáš plány, sny a touhy své Duše

Spousta z nás podléhá v tento čas panice.

Nejsou zvyklý uvnitř sebe hledat odpovědi na věci, které se jim dějí v životě, komunikovat se svým vnitřním světem, se svojí Duší.

Ale vše, co se teď děje kolem nás, všechny ty „viry“, tlaky i„války, které se dějí vně, jak kdyby nás nekompromisně pobízeli k návratu k sobě, ke své přirozenosti, k hledání pravdy o sobě, o svém životě, o všem, co se děje kolem nás, uvnitř sebe.

Ve své Duši, ve svém Srdci.
Protože naše Srdce i Duše, ví.
Ví, kdo jsme, znají naši Pravdu, i odpovědi na všechny otázky.
Stačí se s nimi znovu spojit, začít s nimi komunikovat.

V dnešní době, která je zaměřena především na rychlost, výkon a kvantitu a v které jsme si zvykli spoléhat se na názory a odpovědi, které přicházejí z vnějšího světa, je těžké vracet se znovu k sobě, ke svému Srdci, k hodnotám, které mu vládnou.

Možná, že vše, co se od nás, (i v této době, kdy nás znovu a znovu někdo straší pořád novými a novými hrůzami, konfrontuje se Smrtí), chce Život od nás jedno jediné.

  • Vrátit se k sobě. Uvědomit si, kdo jsme.
  • Vstoupit do kontaktu se svým Srdcem, otevřít světu jeho dary. Lásku (taky Lásku k sobě), Laskavost, Jemnost, Soucit, Spolupatřičnost, Soudržnost, Podporu,
  • Vstoupit do kontaktu také se svoji Duší, objevit v sobě dávnou Pravdu o tom, kdo jsme a proč jsme tady.

Pravdu o tom, že každý z nás je jedinečná bytost, která přišla na Zem žít, tvořit, radovat se, sbírat zkušenosti a hledat vlastní cestu, jak udělat svět lepším… Ne, nepřišli jsme na svět proto, abychom žili Pravdu někoho jiného, sloužili něčím zájmům, nebo znovu a znovu prožívali strach, úzkost, utrpení, nedostatek, nebo bolest… Je na každém z nás, jak se rozhodně, jakou cestou se vydá.

Myslím, že Svět, i naše Země potřebuje v těchto časech ze všeho nejvíc, abychom začali víc tvořit. Tvořit Mír, Lásku, Krásu, Pravdu, věci, které nám dělají Radost a mají smysl. Věci, které dělají lepšími nás, náš život, i svět kolem. Čím víc nás bude žít a tvořit v těchto principech, tím dřív začne Svět i Země vibrovat v těchto kvalitách, které nás povedou k vytouženým změnám. V našich životech, i všude kolem. Možná je to to, k čemu nás v konečném důsledku Život (Vesmír) v této době směruje. Všechny nástroje k tomu, má každý z nás v sobě. Ve své Duši, i ve svém Srdci.

Myslím, že když chceme jako lidstvo přežít, moc jiných možností, ani nemáme. I ty máš dnes možnost vstoupit do svého vnitřního světa, naslouchat hlasům uvnitř. Když ještě nemáš zkušenost, nevíš jak na to, na začátek stačí, když si najdeš čas pro sebe, zklidníš své tělo, i svou mysl, a rozhodneš se, vydat na „cestu k svému já, na cestu k sobě“,, ke své Duši, ke svému Srdci.

Já Ti k tomu postupně zprostředkuju některé kreativní techniky, jak s nimi mluvit..

a zvědavá otázka nakonec:
Podařilo se Ti někdy vstoupit do tvého vnitřního světa, naslouchat hlasům uvnitř, hledat odpovědi na své otázky, poznávat víc sebe?