Co jsou systemické konstelace ?

  • Konstelace jsou úžasná poradensko – terapeutická metoda, ve které se dějí věci mimo rozum a logiku. Pokud je nezažijete na vlastní kůži budete tomu těžko věřit.
  • Konstelace pracují se systémem (proto systemické) kterého jsme součástí, nejčastěji naše rodina.
  • Konstelace se používají jako vhled do různých oblasti života ve které má člověk nějaký problém, potíž .
  • Konstelace umožňují podívat se na různé oblasti života člověka, ve kterých se mu nedaří tak, jak by si to představoval , kupř. láska, rodina, vztahy, partnerství, práce, zdraví, osobní rozvoj …
  • Konstelace postupně odhalují co se v té které (výše jmenované) oblasti děje a proč.
    Konstelace ukazují na možný zdroj potíží člověka, nejčastěji v kontextu rodiny.

Trochu teorie :
Všichni jsme součástí nějakého systému. Nejbližším systémem je naše rodina. Pak práce, společnost lidi se kterými se setkáváme, společnost ve které žijeme…
Systemické konstelace jsou založeny na práci se systémem kterého jsme součástí. Ukazuji co se v systému děje, a jak to souvisí se situaci ve které jsme se octli.
Jak je to možné ?
Každý systém se řídí určitými pravidly, řádem. Když je řád porušen vznikají potíže. To se může projevit v našem životě různě a v různých jeho oblastech.
Nedaří se nám ve vztazích, v partnerství, v práci, máme zdravotní potíže, jsme jakoby zaseknuty, nemůžeme se pohnout dál… Je spousty situací a oblastí v našem životě, na které může mít narušený řád v systému vliv.
Konstelace nejčastěji pracují s rodinným systémem. Naše rodina je náš základ, naše kořeny, a vše co se v ní událo má vliv na náš život. Největší vliv na naše vztahy, práci, zdraví, postoje ke světu, k životu mají často naše vztahy s mámou a tátou, rodinná tajemství, těžké události v rodu a neúplný systém..

Jak Vám můžou být konstelace prospěšné ?

Pohyby které se v konstelacích dějí umožňují nejenom porozumět co se v systému děje, také uvolnit toky, které jsou v něm blokovány, dát do pořádku řád, který byl narušen.
Pak může dojít pomalu i k ulevě a ke změnám v našem životě.
Závěrečný obraz, kterým končí u mně každá konstelace zůstává působit v duši a může se promítnout do Vašeho života v podobě pozitivní změny.

Jak konstelace probíhají ?

Konstelace probíhají v skupině více lidi, nebo individuálně.
U skupinových konstelací si můžete vybrat zda si konstelaci postavíte, účastníte se jako divák, nebo si vyzkoušet jaké to je být v roli.
Všechny polohy jsou pro účastníky konstelací zajímavá zkušenost. I jako divák, resp. jako „herec“ v roli si mnohokrát odnášíte odpovědi i na Vaše téma, i když nebyly vyřčeny.
Když si konstelaci stavíte svůj problém zadáte tomu kdo konstelaci vede. Následně Vás vyzve, aby jste vybrali a postavili zástupce za členy Vaši rodiny ( resp. jiného systému, který stavíte ) kterých Vám určí. Zástupci pak následují pohyby, které poukazuji na to, co se v systému děje a proč. Vám to umožní pochopit jak to souvisí s Vaším problémem.

Přijďte vyzkoušet a zažit na vlastní kůži. Možná budou systemické konstelace první krok k pozitivní změně na Vaši cestě.