Nepochybuji o tom, že mnozí z nás si přejí laskavější svět.

Já třeba takový, kde lidé znovu uctívají lásku, laskavost, soucit, pravdu a podle těchto kvalit žijí i svůj život, vztah k sobě, s druhými lidmi, ale i svůj vztah k matce Zemi.

A v tom mém novém, laskavějším světě je také víc jemnosti, vzájemné lidské podpory, respektu, úcty, pokory, méně strachu a stresu.

No jo říkáte, ale nestačí jenom snít. Je potřeba pro to taky něco dělat. Ano souhlasím.
A myslím na to a snažím se o to každý den. Tím, jak žiji, jak se chovám k sobě, ke svým blízkým, ke svému okolí, k zvířatům, k Zemi…

To, co si přeji, prostě žiji.
Svoji pozornost jsem obrátila na věci, které chci ve svém životě mít, místo toho, abych upírala a pořád dokola se věnovala věcem, které se mi prostě ve světě, v naší zemi, ve vztazích mezi lidmi nelíbí.

Nemyslím si, že já sama udělám svět lepší, srdečnější, laskavější, ale věřím, vím, že když nás bude pořád víc, že někde se to v tom světě, ve vztazích, v tom, jak zachází člověk se Zemí, se zvířaty musí projevit.

Zlo, strach a stres, lež, podvody a podobné nešvary, můžou mít sílu, jenom do té doby, dokud je člověk podporuje.
Nejenom tím, že jim věnuje pozornost, ale také tím, že nějak (i když nevědomky) přispívá svým dílem k jejich růstu.

Protože i malá lež je lež, i malá pomluva je pomluva, i malé odsouzení je jenom odsouzení a vztek na paní v obchodě, resp. na naší politickou scénu, je kontraproduktivní vztek, který nikde nevede a v nějaké rovině ty „hulvátské energie“ ještě podporuje.

A stejně je to i s jinými věci.
Když si koupím kuře, (nebo kus jiného masa, které předtím patřilo nějakému živému tvořečkovi), s kterým se jednalo „nelidským“ způsobem), i já přispívám k tomu, že se to pořád
děje. I já to podporuji.

Nebo, když si koupím tu krásnou halenku, sukni, botičky, po kterých mé srdce „piští! (nebo dosaď si co chceš) z Číny, nebo některé jiné daleké destinace, které se k nám do těch monumentálních betonových bunkrů zvaných nákupní zóny museli nějak dopravit a po cestě zanechali svoje stopy v ovzduší a atmosféře matky Země- i já přispívám k tomu, jaký vzduch dýcháme.

A krom toho, možná častokrát přispívám i k vykořisťování práce lidí, nebo dětí, kteří na mojí drahé „sukínce“ pracovali doslova za almužnu a možná i v podmínkách o kterých radši ani nechci vědět.

A určitě každého z vás napadne spousta jiných věcí, co by se dalo dělat jinak, jak přispíváte, nebo ještě jinak můžete přispět tím svým dílem k tomu, aby byl svět a vztahy mezi lidmi srdečnější, laskavější.

Tak možná místo závěru jenom pár otázek k zamyšlení

V jakém světě bys chtěl/a žít?
Čím přispíváš, aby takový byl?
A co by se dalo z tvojí strany ještě udělat, aby se takovým stal?

Přeji všem krásný a laskavý den.